stam titel STICHTING RECONSTRUCTIE ATELIER MONDRIAAN


secretariaat

ing. Frans C.M. Postma
Oosteinde 169
2611 VD Delft
mob: +31 655 765 689
tel: +31 15 2144 254
bank: RABO 1033 70 323
KvK Rotterdam: 411 33 634
BTW: NL 8037.56.380
Vilmos Huszàr, schilder en ontwerper
stam logo
  
i10 sporen van de avant-garde

1994


Heerlen-Nederland                 Museum:                                         
7 maart-  29 april                   Hoofdkantoor ABP 
     
Gemeente Museum Den Haag 
In 1990 was de maquette van het Parijse atelier in Venetie tentoongesteld. Daarna kwam er een aanvraag om de maquette in Rome te exposeren. Dit zou een grote tentoonstelling worden. Helaas is deze tentoonstelling niet door gegaan. De Maquette en de panelen kwamen onuitgepakt weer terug rechtstreeks naar Heerlen. Hier werd een grootse i10 manifestatie opgezet, met film, dans, muziek, lezingen, toneel, architectuur, met als hoogtepunt een middag live-interview met Arthur Lehning.
1994 Heerlen, i10 sporen van de avant-garde
Internationale revue, 1927 / 1929
Oude Lindestraat 70
6411 EJ Heerlen
Hoofd organisatie:
Marcel Vleugels
Tentoonstelling:
Toke van Helmond
Catalogus:
I10, sporen van de avant-garde
ISBN 90 6601 503 9
Redactie: Toke van Helmond
ABP Heerlen, 1994 286 pag  
  In deze tentoonstelling werden o.a. 1 maquette getoond:

  - Maquette Parijs 1:10 

Copyright © 2010 frapost.com