stam titel STICHTING RECONSTRUCTIE ATELIER MONDRIAAN


secretariaat

ing. Frans C.M. Postma
Oosteinde 169
2611 VD Delft
mob: +31 655 765 689
tel: +31 15 2144 254
bank: RABO 1033 70 323
KvK Rotterdam: 411 33 634
BTW: NL 8037.56.380
Vilmos Huszàr, schilder en ontwerper
stam logo
  
Mondrian auf der Tube

1990


Zürich-Zwitserland                  Museum:                                         
18 mei- 21 oktober                 Stiftung für Konstruktive und Konkrete Kunst    
  
Gemeente Museum Den Haag 
Deze tentoonstelling stelde een amusant, didactisch en voor vele kunstvrienden ook een irriterend fenomeen aan de kaak. De getoonde kunstuiting werd tot dan toe, door kunsthistorici nauwelijks besproken. “Mondrian auf der Tube” belichtte de vele aspecten van de integratie van Mondriaan’s kunst onze consumptie maatschappij.
Herbert Henkels van het Haags Gemeente Museum heeft het Kunsthaus er op attent gemaakt dat er een maquette van het Parijse atelier was gemaakt.
De maquette is tentoongesteld met een aantal fotopanelen met uitleg over de resurch.
Stiftung für Konstruktive und Konkrete Kunst
Seefeldstrasse 317
8008 Zürich
Zwitserland

Kuratorin:
Margit Weinberg Staber
Assistent Kuratorin:
Mark Müller
Catalogus:
Mondrian auf der Tube
Popularisierung und Trivialisierungdr Ideale
Redaktion: Margit Weinberg Staber
Stiftung KKK: 1989, 72 pag
  In deze tentoonstelling werden o.a. 1 maquette getoond:

  - Maquette parijs 1:10 

Copyright © 2010 frapost.com