stam titel STICHTING RECONSTRUCTIE ATELIER MONDRIAAN


secretariaat

ing. Frans C.M. Postma
Oosteinde 169
2611 VD Delft
mob: +31 655 765 689
tel: +31 15 2144 254
bank: RABO 1033 70 323
KvK Rotterdam: 411 33 634
BTW: NL 8037.56.380
Vilmos Huszàr, schilder en ontwerper
stam logo
  
i10 ét son époque

198
9

Parijs-Frankrijk                        Museum:                                         
15 maart- 30 april                    Institut Néerlandais Paris  
     
Gemeente Museum Den Haag 
Het contact met Arthur Lehning was uitgegroeid tot een hechtere samenwerking. Lehning was bezig om samen met zijn assistente: Toke van Helmond een overzichtstentoonstelling over het ontstaan en de bloei van zijn tijdschrift i10. Hij was hiervoor uitgenodigd door het Institut Néerlandais.
Omdat hij vaak bij Mondriaan in zijn atelier zijn besprekingen hield was het bijna vanzelfsprekend dat er een grote maquette van het atelier in de tentoonstelling werd opgenomen. Speciaal voor deze expositie werd de 1:10 maquette gemaakt.
Institut Néerlandais
121, Rue de Lille
75007 Parijs
Frankrijk.
Toenmalige directeur:
George Strasser
Conservatrice:
Annelies Meijer
Catalogus:
I10 et son époque
Redactie: Toke van Helmond
Fondation Custodia 1989, 84 pag
  In deze tentoonstelling werden o.a. 1 maquette getoond:

  - Maquette parijs 1:10 

Copyright © 2010 frapost.com