stam titel STICHTING RECONSTRUCTIE ATELIER MONDRIAAN


secretariaat

ing. Frans C.M. Postma
Oosteinde 169
2611 VD Delft
mob: +31 655 765 689
tel: +31 15 2144 254
bank: RABO 1033 70 323
KvK Rotterdam: 411 33 634
BTW: NL 8037.56.380
Vilmos Huszàr, schilder en ontwerper
stam logo
  
From figuration to abstraction

198
8

Den Haag- Nederland                        Museum:                                         
                                                       Gemeente museum Den Haag  
     
Gemeente Museum Den Haag 
Na een half jaar in Japan te hebben gereisd, komt de grote Mondriaantentoonstelling naar het Haagse Gemeentemuseum. In overleg met de toenmalige curator moderne kunst werd besloten dat de proefmaquette 1:20 met de panelen die ook op de expo in het bouwkunde gebouw zijn gebruikt, in een aparte ruimte konden worden geplaatst. Op deze manier kon een groter publiek kennis nemen van de ontwikkelingen in het onderzoek.
De uitvoering van de maquette had in elk geval al de goedkeuring van Michel Seuphor.
1988 Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41
NL 2517 HV Den Haag

Toenmalige directeur:
Hans Overduin
Curator moderne kunst:
Herbert Henkels
Catalogus:
MONDRIAN
From figuration to abstraction
Organisatie: Tokyo Shimbun
Redactie Herbert Henkels
The Tokyo Shimbun 1987, 238 pag
  In deze tentoonstelling werden o.a. 1 maquette getoond:

  - Maquette parijs 1:20 

Copyright © 2010 frapost.com