stam titel STICHTING RECONSTRUCTIE ATELIER MONDRIAAN


secretariaat

ing. Frans C.M. Postma
Oosteinde 169
2611 VD Delft
mob: +31 655 765 689
tel: +31 15 2144 254
bank: RABO 1033 70 323
KvK Rotterdam: 411 33 634
BTW: NL 8037.56.380
Vilmos Huszàr, schilder en ontwerper
stam logo
  
Open dag faculteit Bouwkunde

1988

Delft- Nederland                        Museum:                                         
                                               TUD Techn. Universiteit Delft  
      
Gemeente Museum Den Haag 
Het onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteiten van het Parijse atelier van Mondriaan aan de Rue du Départ was een jaar eerder in gang gezet. Onder leiding van ing. Frans Postma, hoofd van de Maquetteafdeling, is het onderzoek uiteindelijk met twee studenten afgerond. Twan Jutte die zich het meest heeft bemoeid met litteratuuronderzoek en inhoudelijke materie en Luc Veeger met de technische aspecten, zoals maatvoering en stedenbouwkundig onderzoek.Wat in 1985 begon als “maquetteoefening” resulteerde in 1988 in een bescheiden tentoonstelling op een “open dag” op de Faculteit Architecture in de Maquettehal.Het voorlopige resultaat van het onderzoek, een proefmaquette schaal 1:20 werd getoond naast een aantal tekstpanelen.
1988 Delft TUD Bouwkunde
Berlageweg 1
2628 CR Delft
12 en 13 feb 1988
Organisatie ing F.C.M. Postma
Om het onderzoek vast te leggen, is een artikel gepubliceerd in ARCHIS, voorheen: WONEN TABK. Nr. 5/88 blz 28/37    In deze tentoonstelling werden o.a. 1 maquette getoond:

  - Maquette parijs 1:20 

Copyright © 2010 frapost.com