Nederlands   English
  stam titel STICHTING RECONSTRUCTIE ATELIER MONDRIAAN


secretariaat

ing. Frans C.M. Postma
Oosteinde 169
2611 VD Delft
mob: +31 655 765 689
tel: +31 15 2144 254
bank: RABO 1033 70 323
KvK Rotterdam: 411 33 634
BTW: NL 8037.56.380
De Stijl
stam logo
  HOME
 
In 1984 is het idee ontstaan om aan de hand van tekeningen of foto’s uit de STIJL-periode maquettes te maken. Alleen op deze manier kon de invloed van de Neo-Plastische kunst op de beleving van de getoonde ruimte duidelijk gemaakt worden.
                             


                                                                                                 
                                       

Vanaf die tijd is er veel onderzoek gedaan en zijn er veel maquettes gemaakt, met als hoogtepunt: het Parijse atelier van Piet Mondriaan aan de Rue du Départ nr.: 26. Een aantal van de geproduceerde maquettes zijn ondergebracht in een stichting, van waaruit ze kunnen worden uitgeleend voor expositie.
 
                                               


Copyright © 2010 frapost.com